Begeleiding

Begeleiding

Begeleiding maakt een belangrijk onderdeel uit van Stichting Pocketbike Promotion. Zoals in de doelstellingen al zijn aangegeven is het van groot belang om de jeugd op een veilige manier kennis te laten maken met deze tak van motorsport. Dit kan alleen worden bereikt door de rijders te leren op de juiste manier met de machine om te gaan maar ook door aan te geven welke situaties gevaarlijk zijn en hoe te handelen is zo’n situatie. Een simpel voorbeeld hiervan is: welke vlaggen dienen om “wat” aan te geven. Ook bij het streven naar de persoonlijke top van iedere rijder is begeleiding een belangrijk onderdeel. Door de rijder te observeren kunnen persoonlijke adviezen worden gegeven zodat op die manier stapsgewijs zijn/haar grenzen worden verlegd. Hoofdzakelijk zal de begeleiding gedaan worden door Maarten en Piet. Wainey en Kim zullen ook een gedeelte van de begeleiding voor hun rekening nemen, dit zal hoofdzakelijk bij het voorrijden van lijnen zijn. De begeleiding van en voor de leden omvat onder andere:
–  Advies bij trainingen op binnen- en buitenbanen.
–  Advies bij de afstelling van de minibike voor de verschillende binnen- en buitenbanen.
–  Advies op het circuit vóór en tijdens wedstrijden in het Belgisch- en Nederlands Kampioenschap.
–  Advies van een ervaren rijder op binnen- en buitenbanen.