Doelstelling

Doelstellingen van Stichting Pocketbike Promotion

–   Om kinderen die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid te geven om op een verantwoorde en veilige wijze kennis te maken met deze tak van motorsport.
–   De jeugdleden op een verantwoorde manier betere rijtechnieken aan te leren voor op de baan.
–   Het streven om elke rijder zijn/haar eigen persoonlijke top te laten bereiken.Dit door middel van zijn/haar doorzettingsvermogen te stimuleren en door hem/haar te leren de eigen grenzen te verleggen.
–   Rijders en ouders/begeleiders ondersteunen in de techniek van de minibike. Door het geven van workshops waarbij verschillende onderdelen van de minibike uitgelicht worden, kan iedereen voor zichzelf bepalen wat interessant is.
–   De kinderen leren om bij hun begeleider of monteur aan te geven welke aanpassingen er gedaan zouden moeten worden om hun minibike beter af te stellen.
–   Het vergroten van de teamgeest tussen de onderlinge rijders.